ENOTA | Banja Vrucica Spa , 当代特色的水疗酒店

Banja Vrucica Spa Desigend By ENOTA      位于波黑的Banja Vrucica是一个有着悠久且成功的医疗旅游传统的地方,它由斯洛文尼亚的建筑师完成。当地为了满足现今客人的习惯和需求变化,涌现出了许多发展健康和会议的旅游酒店,其中最明显的就是这疗养胜地的旗舰酒店,泰斯利奇酒店。该酒店朝着这个方向逐步转变的第一步便是扩建和翻修建筑群的洗浴和健康疗养区。
Banja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTA      该酒店于近期进行了大规模的翻新。翻新时,为了扩大酒店房间,酒店减少了阳台的面积,在建筑屋顶上增加了更多的房间,并对所有配套项目,即会议厅和健康设施进行了翻修,包括室内和室外游泳池、桑拿和按摩室,最后还增加了一个户外游泳池平台,并在其外部客人入口处配备了配套的服务空间。Banja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTABanja Vrucica Spa Desigend By ENOTA


设研社-设计研习社 » ENOTA | Banja Vrucica Spa , 当代特色的水疗酒店

发表评论